Item Details

Prachum Phrarātchaputchā Phāk Thī 3: Phrarātchaputchā Nai Ratchakān Thī 1 (Tō̜n Thī 2)

Gedney, William J
Format
Book; Online; EBook
Published
[Phranakhō̜n] : Rōngphim Sōphon Phiphatthanākō̜n, 2464 [1921]
Language
Thai
Uniform Title
Prachum Phrarātchaputchā Phrarātchaputchā Nai Ratchakān Thī 1.
Description
[7], 113 p. ; 23 cm.
Mode of access: Internet.
Notes
 • Phim nai kān kuson plong sop sanō̜ng khun Nāng Pao Khunasathīan māndā Khunying Mahibānbō̜rirak.
 • In Thai.
Local Notes
From the William J. Gedney Collection.
Seal of Hō̜phrasamut Wachirayān at head of title.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 01564nam a22004091a 4500
  001 000555429
  003 MiAaHDL
  005 20130211000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 880718s1921 th 01010 thaod
  035
    
    
  a| (MiU)000555429
  035
    
    
  a| sdr-miu000555429
  035
    
    
  a| (OCoLC)23496407
  035
    
    
  a| (CaOTULAS)160683898
  035
    
    
  a| (RLIN)MIUG87-B1690
  040
    
    
  a| MiU c| MiU
  130
  0
    
  a| Prachum phrarātchaputchā. p| Phrarātchaputchā nai ratchakān thī 1.
  245
  1
  0
  a| Prachum phrarātchaputchā phāk thī 3 : b| phrarātchaputchā nai ratchakān thī 1 (tō̜n thī 2).
  260
    
    
  a| [Phranakhō̜n] : b| Rōngphim Sōphon Phiphatthanākō̜n, c| 2464 [1921]
  300
    
    
  a| [7], 113 p. ; c| 23 cm.
  500
    
    
  a| Phim nai kān kuson plong sop sanō̜ng khun Nāng Pao Khunasathīan māndā Khunying Mahibānbō̜rirak.
  500
    
    
  a| In Thai.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  590
    
    
  a| From the William J. Gedney Collection.
  590
    
    
  a| Seal of Hō̜phrasamut Wachirayān at head of title.
  650
    
  0
  a| Buddhism z| Thailand.
  650
    
  0
  a| Buddhism.
  700
  1
    
  a| Gedney, William J. 4| SP1
  974
    
    
  b| MIU c| MIU d| 20130806 s| google u| mdp.39015074889877 y| 1921 r| pdus q| bib

Access online

Google Preview