Item Details

'Phags Yul Rgyan Drug Mchog Gnyis Kyi Zhal Lung: Dpal Sa Skya'i Bzhed Gzhung Pod Chen Drug Gam Grags Chen Bco Brgyad

[edited by] Smon Bzang Dpe Rnying, 'Tshol Bsdu Khang
Format
Book
Published
China : Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, [2015]
Language
In Tibetan
ISBN
9787805896700
Description
79 volumes : illustrations ; 26 cm
Technical Details
 • Access in Virgo Classic

 • LEADER 08184cam a2201261Ki 4500
  001 u6898319
  003 SIRSI
  008 170314s2015 cc 000 0 tib d
  020
    
    
  a| 9787805896700
  035
    
    
  a| (Sirsi) o978275903
  035
    
    
  a| (OCoLC)978275903
  049
    
    
  a| VA@@
  040
    
    
  a| VA@ b| eng e| rda c| VA@
  090
    
    
  a| BQ1880 b| .P452 2015
  245
  0
  0
  a| 'Phags yul rgyan drug mchog gnyis kyi zhal lung : b| Dpal sa skya'i bzhed gzhung pod chen drug gam grags chen bco brgyad / c| [edited by] Smon Bzang Dpe Rnying, 'Tshol Bsdu Khang.
  264
    
  1
  a| China : b| Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, c| [2015]
  300
    
    
  a| 79 volumes : b| illustrations ; c| 26 cm
  336
    
    
  a| text b| txt 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated b| n 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume b| nc 2| rdacarrier
  546
    
    
  a| In Tibetan.
  650
    
  0
  a| Buddhism.
  630
  0
  0
  a| Tripiṭaka. p| Prajñāpāramitā.
  700
  1
    
  a| Dpe Rnying, Smon Bzang, e| editor.
  700
  1
    
  a| Khang, 'Tshol Bsdu, e| editor.
  596
    
    
  a| 2 14
  852
    
    
  b| ALDERMAN c| AL-TIBET
  866
    
  0
  8| 1 a| v.1-79
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.58 w| MONO-SER i| X031855712 k| CHECKEDOUT l| AL-TIBET m| ALDERMAN t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.73 w| MONO-SER i| X031855730 k| CHECKEDOUT l| AL-TIBET m| ALDERMAN t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.7 w| MONO-SER i| X031855661 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.6 w| MONO-SER i| X031855660 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.5 w| MONO-SER i| X031855659 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.4 w| MONO-SER i| X031855658 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.3 w| MONO-SER i| X031855657 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.2 w| MONO-SER i| X031855656 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.1 w| MONO-SER i| X031855655 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.25 w| MONO-SER i| X031855679 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.24 w| MONO-SER i| X031855678 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.23 w| MONO-SER i| X031855677 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.22 w| MONO-SER i| X031855676 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.21 w| MONO-SER i| X031855675 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.20 w| MONO-SER i| X031855674 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.19 w| MONO-SER i| X031855673 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.18 w| MONO-SER i| X031855672 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.17 w| MONO-SER i| X031855671 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.16 w| MONO-SER i| X031855670 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.15 w| MONO-SER i| X031855669 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.14 w| MONO-SER i| X031855668 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.13 w| MONO-SER i| X031855667 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.12 w| MONO-SER i| X031855666 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.11 w| MONO-SER i| X031855665 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.10 w| MONO-SER i| X031855664 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.9 w| MONO-SER i| X031855663 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.8 w| MONO-SER i| X031855662 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.43 w| MONO-SER i| X031855697 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.42 w| MONO-SER i| X031855696 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.41 w| MONO-SER i| X031855695 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.40 w| MONO-SER i| X031855694 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.39 w| MONO-SER i| X031855693 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.38 w| MONO-SER i| X031855692 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.37 w| MONO-SER i| X031855691 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.36 w| MONO-SER i| X031855690 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.35 w| MONO-SER i| X031855689 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.34 w| MONO-SER i| X031855688 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.33 w| MONO-SER i| X031855687 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.32 w| MONO-SER i| X031855686 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.31 w| MONO-SER i| X031855685 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.30 w| MONO-SER i| X031855684 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.29 w| MONO-SER i| X031855683 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.28 w| MONO-SER i| X031855682 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.27 w| MONO-SER i| X031855681 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.26 w| MONO-SER i| X031855680 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.65 w| MONO-SER i| X031855719 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.64 w| MONO-SER i| X031855718 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.63 w| MONO-SER i| X031855717 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.62 w| MONO-SER i| X031855716 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.61 w| MONO-SER i| X031855715 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.60 w| MONO-SER i| X031855714 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.59 w| MONO-SER i| X031855713 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.57 w| MONO-SER i| X031855711 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.56 w| MONO-SER i| X031855710 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.55 w| MONO-SER i| X031855709 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.54 w| MONO-SER i| X031855708 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.53 w| MONO-SER i| X031855707 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.52 w| MONO-SER i| X031855706 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.51 w| MONO-SER i| X031855705 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.50 w| MONO-SER i| X031855704 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.48 w| MONO-SER i| X031855702 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.47 w| MONO-SER i| X031855701 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.46 w| MONO-SER i| X031855700 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.45 w| MONO-SER i| X031855699 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.44 w| MONO-SER i| X031855698 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.49 w| MONO-SER i| X031855703 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.79 w| MONO-SER i| X031855736 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.78 w| MONO-SER i| X031855735 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.77 w| MONO-SER i| X031855734 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.76 w| MONO-SER i| X031855733 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.75 w| MONO-SER i| X031855732 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.74 w| MONO-SER i| X031855731 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.72 w| MONO-SER i| X031855729 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.71 w| MONO-SER i| X031855728 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.70 w| MONO-SER i| X031855727 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.69 w| MONO-SER i| X031855723 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.68 w| MONO-SER i| X031855722 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.67 w| MONO-SER i| X031855721 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK
  999
    
    
  a| BQ1880 .P452 2015 v.66 w| MONO-SER i| X031855720 l| BY-REQUEST m| IVY t| TIBET-BOOK

Availability

Google Preview

Alderman

Tibetan Collection
v.1-79
Library Location Map Availability Call Number
Alderman CHECKED OUT N/A Unavailable
Alderman CHECKED OUT N/A Unavailable
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available