Item Details

葉笛全集

Ye di Quan Ji

作者葉寄民 (葉笛) ; 主編戴文鋒 ; 策劃國立臺南大學
zuo zhe Ye Jimin (Ye Di) ; zhu bian Dai Wenfeng ; ce hua Guo li Tainan da xue
Format
Book
Published
Tainan Shi : Guo jia Taiwan wen xue guan chou bei chu, 2007.
台南市 : 國家臺灣文學館籌備處, 2007.
Edition
Chu ban
初版
Language
Includes translations from Japanese and other languages
Uniform Title
Works 2007
ISBN
9789860089011 (v. 1-3), 9860089019 (v. 1-3), 9789860089035 (v. 4-7), 9860089035 (v. 4-7), 9789860089059 (v. 8-16), 9860089051 (v. 8-16), 9789860089073 (v. 17-18), 9860089078 (v. 17-18), 9789860089028, 9860089027, 9789860089042, 9860089043, 9789860089066, 986008906X, 9789860089080, 9860089086
Contents
 • 1-2. Xin shi juan
 • 3. San wen juan
 • v. 4-7. Ping lun juan
 • v. 8-16. Fan yi juan
 • v. 17-18. Zi liao juan.
 • 1. 新詩卷 1: 紫色的歌 ; 火和海
 • -2 新詩卷 2: 失落的時間
 • 3. 散文卷 : 浮世繪
 • 4. 評論卷 1: 台灣早期現代詩人論
 • 5. 評論卷 2: 台灣戰後現代詩人論
 • 6. 評論卷 3: 台灣當代藝文評論
 • 7. 評論卷 4. 東亞近現代文學評論
 • 8. 翻譯卷 1: 葉榮鍾、林攀龍、楊逵、王昶雄作品
 • 9. 翻譯卷 2: 水蔭萍、利野蒼、林修二、楊雲萍、江文也作品
 • 10. 翻譯卷 3: 吳新榮、王登山、郭水潭、林芳年作品
 • 11-12. 翻譯卷 4-5: 龍瑛宗作品
 • 13. 翻譯卷 6: 台灣文學史料彙編
 • 14. 翻譯卷 7: 芥川龍之介作品
 • 15. 翻譯卷 8. 石原慎太郎、分銅惇作作品
 • 16. 翻譯卷 9: 外國現代文學史料彙編
 • 17. 資料卷 1: 日記、書信、評論選輯、生平年表、作品目錄
 • 18. 資料卷 2: 照片、手稿影像.
Description
18 volumes : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
Technical Details

 • LEADER 05372cam a2201009 a 4500
  001 u6439211
  003 SIRSI
  005 20141210030027.0
  008 081202s2007 ch ac b 000 0dchi d
  010
    
    
  a| 2008542675
  020
    
    
  a| 9789860089011 (v. 1-3)
  020
    
    
  a| 9860089019 (v. 1-3)
  020
    
    
  a| 9789860089035 (v. 4-7)
  020
    
    
  a| 9860089035 (v. 4-7)
  020
    
    
  a| 9789860089059 (v. 8-16)
  020
    
    
  a| 9860089051 (v. 8-16)
  020
    
    
  a| 9789860089073 (v. 17-18)
  020
    
    
  a| 9860089078 (v. 17-18)
  020
    
    
  a| 9789860089028 q| (pbk. v. 13)
  020
    
    
  a| 9860089027 q| (pbk. v. 13)
  020
    
    
  a| 9789860089042 q| (pbk. v. 47)
  020
    
    
  a| 9860089043 q| (pbk. v. 47)
  020
    
    
  a| 9789860089066 q| (pbk. v. 816)
  020
    
    
  a| 986008906X q| (pbk. v. 816)
  020
    
    
  a| 9789860089080 q| (pbk. v. 1718)
  020
    
    
  a| 9860089086 q| (pbk. v. 1718)
  035
    
    
  a| (Sirsi) o179659458
  035
    
    
  a| (OCoLC)179659458
  041
  1
    
  a| chi a| chi h| jpn
  042
    
    
  a| lccopycat
  043
    
    
  a| a-ch---
  049
    
    
  a| VA@@
  040
    
    
  a| CUT b| eng c| CUT d| DLC d| OCLCF d| VA@
  050
  0
  0
  a| PL2923.5 b| .D53 2007
  066
    
    
  c| $1
  100
  1
    
  6| 880-01 a| Ye, Di, d| 1931-2006.
  240
  1
  0
  a| Works. f| 2007
  245
  1
  0
  6| 880-02 a| Ye Di quan ji / c| [zuo zhe Ye Jimin (Ye Di) ; zhu bian Dai Wenfeng ; ce hua Guo li Tainan da xue].
  250
    
    
  6| 880-03 a| Chu ban.
  264
    
  1
  6| 880-04 a| Tainan Shi : b| Guo jia Taiwan wen xue guan chou bei chu, c| 2007.
  300
    
    
  a| 18 volumes : b| illustrations (some color), portraits ; c| 22 cm
  336
    
    
  a| text b| txt 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated b| n 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume b| nc 2| rdacarrier
  505
  0
    
  6| 880-05 a| 1-2. Xin shi juan -- 3. San wen juan -- v. 4-7. Ping lun juan -- v. 8-16. Fan yi juan -- v. 17-18. Zi liao juan.
  546
    
    
  a| Includes translations from Japanese and other languages.
  650
    
  0
  a| Chinese literature z| Taiwan y| 20th century x| History and criticism.
  650
    
  0
  a| Japanese literature y| 20th century x| Translations into Chinese.
  650
    
  7
  a| Chinese literature. 2| fast 0| (OCoLC)fst00857595
  650
    
  7
  a| Japanese literature. 2| fast 0| (OCoLC)fst00981803
  651
    
  7
  a| Taiwan. 2| fast 0| (OCoLC)fst01207854
  648
    
  7
  a| 1900 - 1999 2| fast
  655
    
  7
  a| Criticism, interpretation, etc. 2| fast 0| (OCoLC)fst01411635
  655
    
  7
  a| Translations. 2| fast 0| (OCoLC)fst01423791
  700
  1
    
  6| 880-06 a| Dai, Wenfeng.
  710
  2
    
  6| 880-07 a| Guo li Tainan da xue.
  880
  1
    
  6| 100-01/$1 a| 葉笛, d| 1931-2006.
  880
  1
  0
  6| 245-02/$1 a| 葉笛全集 / c| [作者葉寄民 (葉笛) ; 主編戴文鋒 ; 策劃國立臺南大學].
  880
    
    
  6| 250-03/$1 a| 初版.
  880
    
  1
  6| 264-04/$1 a| 台南市 : b| 國家臺灣文學館籌備處, c| 2007.
  880
  0
    
  6| 505-05/$1 a| 1. 新詩卷 1: 紫色的歌 ; 火和海 -- -2 新詩卷 2: 失落的時間 -- 3. 散文卷 : 浮世繪 -- 4. 評論卷 1: 台灣早期現代詩人論 -- 5. 評論卷 2: 台灣戰後現代詩人論 -- 6. 評論卷 3: 台灣當代藝文評論 -- 7. 評論卷 4. 東亞近現代文學評論 -- 8. 翻譯卷 1: 葉榮鍾、林攀龍、楊逵、王昶雄作品 -- 9. 翻譯卷 2: 水蔭萍、利野蒼、林修二、楊雲萍、江文也作品 -- 10. 翻譯卷 3: 吳新榮、王登山、郭水潭、林芳年作品 -- 11-12. 翻譯卷 4-5: 龍瑛宗作品 -- 13. 翻譯卷 6: 台灣文學史料彙編 -- 14. 翻譯卷 7: 芥川龍之介作品 -- 15. 翻譯卷 8. 石原慎太郎、分銅惇作作品 -- 16. 翻譯卷 9: 外國現代文學史料彙編 -- 17. 資料卷 1: 日記、書信、評論選輯、生平年表、作品目錄 -- 18. 資料卷 2: 照片、手稿影像.
  880
  1
  4
  6| 600-00/$1 a| 葉笛, d| 1931-2006.
  880
  1
    
  6| 700-06/$1 a| 戴文鋒.
  880
  2
    
  6| 710-07/$1 a| 國立臺南大學.
  994
    
    
  a| C0 b| VA@
  596
    
    
  a| 2
  852
    
    
  b| ALDERMAN c| STACKS
  866
    
  0
  8| 1 a| v.1-18
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.1 w| MONO-SER i| X031665748 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.2 w| MONO-SER i| X031665751 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.3 w| MONO-SER i| X031665750 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.4 w| MONO-SER i| X031665752 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.5 w| MONO-SER i| X031665753 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.6 w| MONO-SER i| X031665754 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.7 w| MONO-SER i| X031665755 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.8 w| MONO-SER i| X031665756 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.9 w| MONO-SER i| X031665758 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.10 w| MONO-SER i| X031665757 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.11 w| MONO-SER i| X031665759 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.12 w| MONO-SER i| X031665760 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.13 w| MONO-SER i| X031665761 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.14 w| MONO-SER i| X031665762 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.15 w| MONO-SER i| X031665763 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.16 w| MONO-SER i| X031665764 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.17 w| MONO-SER i| X031665765 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL2923.5 .D53 2007 v.18 w| MONO-SER i| X031665766 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK

Availability

Google Preview

Loading availability information...