Item Details

Print View

Tâm Lý Học [electronic resource]: Tạp Chí Nghiên Cứu Viện Tâm Lý Học, Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quó̂c Gia = Psychology

Viện Tâm Lý Học (Vietnam); Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam; Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Format
Journal/Magazine; Periodical; Government Document; Online
Published
Hà Nội : Viện tâm lý học
Language
In Vietnamese
Variant Title
Tạp chí nghiên cứu Viện tâm lý học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quó̂c gia
Psychology
Tạp chí tâm lý học <2004->
Issues for have subtitle: Tạp chí tâm lý học, Viện khoa học xã hội Việt Nam
Issues for have English subtitle: Journal of psychology, Vietnamese Academy of Social Sciences
Issues for have subtitle: Tạp chí tâm lý học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Issues for have English subtitle: Journal of psychology, Vietnam Academy of Social Sciences
Abbreviated Title
Tâm lý học (Viện khoa học xã hội Việt Nam)
Summary
Study on psychology in Vietnam.
Description
Mode of access: World Wide Web.
Journal Frequency
Monthly, <2004->
Copyright Not EvaluatedCopyright Not Evaluated
Technical Details
 • Access in Virgo Classic
 • Staff View

  LEADER 02548cas a2200529 a 4500
  001 u6194042
  003 SIRSI
  005 20180608061527.0
  006 m d
  007 cr n
  008 000426c199u9999vm mr pss f0 0vie c
  010
    
    
  a| 00252341
  022
    
    
  l| 1859-0098 y| 1859-0098
  035
    
    
  a| (WaSeSS)ssj0001077047
  040
    
    
  a| WAU b| eng c| WAU d| WAU d| OCLCQ d| OCLCA d| DLC d| OCLCA d| OCLCF d| OCLCO d| WAU d| WaSeSS
  042
    
    
  a| pcc
  043
    
    
  a| a-vt---
  050
  0
  0
  a| BF8.V54 b| T36
  210
  1
    
  a| Tâm lý học b| (Viện khoa học xã hội Việt Nam)
  222
    
  0
  a| Tâm lý học b| (Viện khoa học xã hội Việt Nam)
  245
  0
  0
  a| Tâm lý học h| [electronic resource] : b| tạp chí nghiên cứu Viện tâm lý học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quó̂c gia = Psychology.
  246
  3
  0
  a| Tạp chí nghiên cứu Viện tâm lý học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quó̂c gia
  246
  3
  1
  a| Psychology
  246
  1
  7
  a| Tạp chí tâm lý học f| <2004->
  246
  1
    
  i| Issues for <Oct. 2008-May 2013> have subtitle: a| Tạp chí tâm lý học, Viện khoa học xã hội Việt Nam
  246
  1
    
  i| Issues for <Oct. 2008-May 2013> have English subtitle: a| Journal of psychology, Vietnamese Academy of Social Sciences
  246
  1
    
  i| Issues for <June 2013-> have subtitle: a| Tạp chí tâm lý học, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
  246
  1
    
  i| Issues for <June 2013-> have English subtitle: a| Journal of psychology, Vietnam Academy of Social Sciences
  260
    
    
  a| Hà Nội : b| Viện tâm lý học
  310
    
    
  a| Monthly, b| <2004->
  321
    
    
  a| Bimonthly, b| <1998->
  520
    
    
  a| Study on psychology in Vietnam.
  538
    
    
  a| Mode of access: World Wide Web.
  546
    
    
  a| In Vietnamese.
  550
    
    
  a| Issues for <Mar. 2004-> issued by: Viện khoa học xã hội Việt Nam.
  650
    
  0
  a| Psychology x| Study and teaching z| Vietnam v| Periodicals.
  650
    
  0
  a| Psychology v| Periodicals.
  655
    
  0
  a| Electronic journals.
  710
  2
    
  a| Viện tâm lý học (Vietnam)
  710
  2
    
  a| Viện khoa học xã hội Việt Nam.
  710
  2
    
  a| Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
  850
    
    
  a| DLC
  856
  4
  0
  u| http://RE5QY4SB7X.search.serialssolutions.com/?V=1.0&L=RE5QY4SB7X&S=JCs&C=TC0001077047&T=marc
  596
    
    
  a| 1
  999
    
    
  a| BF8 .V54 T36 w| LCPER i| 6194042-1001 l| INTERNET m| UVA-LIB t| INTERNET
▾See more
▴See less

Availability

Google Preview

Google Books Preview

Read Online