Item Details

Print View

Tâm Lý Học [electronic resource]: Tạp Chí Nghiên Cu?́u Viện Tâm Lý Học, Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quó̂c Gia = Psychology

Viện Tâm Lý Học (Vietnam); Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
Format
Journal/Magazine; Periodical; Government Document; Online
Published
Hà Nội : Viện tâm lý học.
Language
In Vietnamese
Variant Title
Tạp chí nghiên cu?́u Viện tâm lý học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quó̂c gia
Psychology
Tạp chí tâm lý học <2004->
Issues for have subtitle: Tạp chí tâm lý học, Viện khoa học xã hội Việt Nam
Issues for have parallel title: Journal of psychology, Vietnamese Academy of Social Sciences
Abbreviated Title
Tâm lý học (Viện khoa học xã hội Việt Nam)
Summary
Study on psychology in Vietnam.
Description
Mode of access: World Wide Web.
Journal Frequency
Monthly, <2004->
Technical Details
  • Access in Virgo Classic
  • Staff View

Availability

Read Online