Item Details

Print View

제국 일본 과 식민지 조선 의 근대 도시 형성 : 1920/30년대 도쿄, 오사카, 경성, 인천 의 도시 계획론 과 기념 공간 을 중심 으로

Cheguk Ilbon Kwa Singminji Chosŏn Ŭi Kŭndae Tosi Hyŏngsŏng: 1920/30-Yŏndae Tok'yo, Osak'a, Kyŏngsŏng, Inch'ŏn Ŭi Tosi Kyehoengnon Kwa Kinyŏm Konggan Ŭl Chungsim Ŭro

박 진한 외 지음 ; 인천 대학교 일본 문화 연구소 기획
Pak Chin-han oe chiŭm ; Inch'ŏn Taehakkyo Ilbon Munhwa Yŏn'guso kihoek
Format
Book
Published
Sŏul-si : Simsan, 2013.
서울시 : 심산, 2013.
Edition
Ch'op'an
초판
Language
Korean
Variant Title
식민지 조선 의 근대 도시 형성
Series
Tosisa Yŏn'gu Ch'ongsŏ
ISBN
9788994844282, 8994844287
Related Resources
Table of contents only
Contents
 • Tok'yo ŭi 'Chedo' puhŭng kyehoek kwa Kot'o Simp'ei / Pak Sam-hŏn
 • Kŭndae tosi Osak'a ŭi tosi kyehoengnon kwa tosi kyehoek saŏp / Pak Chin-han
 • 1920-yŏndae Kyŏngsŏng ŭi tosi kyehoek kwa tosi kyehoek undong / Pak Se-hun
 • Singminji tosi Inch'ŏn ŭi tosi kyehoek kwa tosi konggan ŭi hwakchang / Yŏm Pok-kyu
 • Meiji Sin'gung kwa cheguk Ilbon ŭi 'kukch'e' konggan / Pak Sam-hŏn
 • Osak'asŏng Ch'ŏnsugak chaegŏn saŏp kwa kinyŏm konggan ŭi hyŏngsŏng / Pak Chin-han
 • Chosŏn Sin'gung kwa singminji tonghwajuŭi ŭi konggan chŏngch'i / Kim Paeg-yŏng
 • Inch'ŏn Taesin'gung ŭi konggan pyŏnyong kwa chaeinch'ŏn Ilbonin / Pak Chin-han, Kim Ch'ang-su.
 • 도쿄 의 '제도' 부흥 계획 과 고토 심페이 / 박 삼헌
 • 근대 도시 오사카 의 도시 계획론 과 도시 계획 사업 / 박 진한
 • 1920년대 경성 의 도시 계획 과 도시 계획 운동 / 박 세훈
 • 식민지 도시 인천 의 도시 계획 과 도시 공간 의 확장 / 염 복규
 • 메이지 신궁 과 제국 일본 의 '국체' 공간 / 박 삼헌
 • 오사카성 천수각 재건 사업 과 기념 공간 의 형성 / 박 진한
 • 조선 신궁 과 식민지 동화주의 의 공간 정치 / 김 백영
 • 인천 대신궁 의 공간 변용 과 재인천 일본인 / 박 진한, 김 창수.
Description
263 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
Notes
Includes bibliographical references (pages 257-260) and index.
Series Statement
Tosisa yŏn'gu ch'ongsŏ ; 3
도시사 연구 총서 ; 3
Technical Details
 • Access in Virgo Classic
 • Staff View

  LEADER 04054cam a2200589 i 4500
  001 u6170797
  003 SIRSI
  005 20140424091838.0
  008 131113s2013 ko ab b 001 0 kor
  010
    
    
  a| 2013473256
  019
    
    
  a| 869358150
  020
    
    
  a| 9788994844282
  020
    
    
  a| 8994844287
  035
    
    
  a| (Sirsi) o863296691
  035
    
    
  a| (OCoLC)863296691 z| (OCoLC)869358150
  042
    
    
  a| pcc
  043
    
    
  a| a-kr--- a| a-ja---
  040
    
    
  a| DLC b| eng e| rda c| DLC d| CSL d| AU@ d| HMY d| OCLCO
  050
  0
  0
  a| HT169.K62 b| S417 2013
  066
    
    
  c| $1
  245
  0
  0
  6| 880-01 a| Cheguk Ilbon kwa singminji Chosŏn ŭi kŭndae tosi hyŏngsŏng : b| 1920/30-yŏndae Tok'yo, Osak'a, Kyŏngsŏng, Inch'ŏn ŭi tosi kyehoengnon kwa kinyŏm konggan ŭl chungsim ŭro / c| Pak Chin-han oe chiŭm ; Inch'ŏn Taehakkyo Ilbon Munhwa Yŏn'guso kihoek.
  250
    
    
  6| 880-02 a| Ch'op'an.
  264
    
  1
  6| 880-03 a| Sŏul-si : b| Simsan, c| 2013.
  300
    
    
  a| 263 pages : b| illustrations, maps ; c| 23 cm.
  336
    
    
  a| text 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume 2| rdacarrier
  490
  1
    
  6| 880-07 a| Tosisa yŏn'gu ch'ongsŏ ; v| 3
  504
    
    
  a| Includes bibliographical references (pages 257-260) and index.
  505
  0
    
  6| 880-05 a| Tok'yo ŭi 'Chedo' puhŭng kyehoek kwa Kot'o Simp'ei / Pak Sam-hŏn -- Kŭndae tosi Osak'a ŭi tosi kyehoengnon kwa tosi kyehoek saŏp / Pak Chin-han -- 1920-yŏndae Kyŏngsŏng ŭi tosi kyehoek kwa tosi kyehoek undong / Pak Se-hun -- Singminji tosi Inch'ŏn ŭi tosi kyehoek kwa tosi konggan ŭi hwakchang / Yŏm Pok-kyu -- Meiji Sin'gung kwa cheguk Ilbon ŭi 'kukch'e' konggan / Pak Sam-hŏn -- Osak'asŏng Ch'ŏnsugak chaegŏn saŏp kwa kinyŏm konggan ŭi hyŏngsŏng / Pak Chin-han -- Chosŏn Sin'gung kwa singminji tonghwajuŭi ŭi konggan chŏngch'i / Kim Paeg-yŏng -- Inch'ŏn Taesin'gung ŭi konggan pyŏnyong kwa chaeinch'ŏn Ilbonin / Pak Chin-han, Kim Ch'ang-su.
  650
    
  0
  a| City planning z| Korea (South) z| Seoul x| History.
  650
    
  0
  a| City planning z| Korea (South) z| Inch'ŏn x| History.
  650
    
  0
  a| City planning z| Japan z| Tokyo x| History.
  650
    
  0
  a| City planning z| Japan z| Osaka x| History.
  650
    
  0
  a| Japanese z| Korea x| History.
  700
  1
  2
  6| 880-06 a| Pak, Chin-han c| (Professor of history). t| Kŭndae tosi Osak'a ŭi tosi kyehoengnon kwa tosi kyehoek saŏp.
  830
    
  0
  6| 880-08 a| Tosisa yŏn'gu ch'ongsŏ ; v| 3.
  856
  4
  1
  3| Table of contents only u| http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy14pdf04/2013473256.html
  880
  0
  0
  6| 245-01/$1 a| 제국 일본 과 식민지 조선 의 근대 도시 형성 : b| 1920/30년대 도쿄, 오사카, 경성, 인천 의 도시 계획론 과 기념 공간 을 중심 으로 / c| 박 진한 외 지음 ; 인천 대학교 일본 문화 연구소 기획.
  880
    
    
  6| 250-02/$1 a| 초판.
  880
    
  1
  6| 264-03/$1 a| 서울시 : b| 심산, c| 2013.
  880
    
  1
  6| 264-00/$1 a| 서울시 : b| 심산, c| 2013.
  880
  3
  0
  6| 246-00/$1 a| 식민지 조선 의 근대 도시 형성
  880
  1
    
  6| 490-07/$1 a| 도시사 연구 총서 ; v| 3
  880
  0
    
  6| 505-05/$1 a| 도쿄 의 '제도' 부흥 계획 과 고토 심페이 / 박 삼헌 -- 근대 도시 오사카 의 도시 계획론 과 도시 계획 사업 / 박 진한 -- 1920년대 경성 의 도시 계획 과 도시 계획 운동 / 박 세훈 -- 식민지 도시 인천 의 도시 계획 과 도시 공간 의 확장 / 염 복규 -- 메이지 신궁 과 제국 일본 의 '국체' 공간 / 박 삼헌 -- 오사카성 천수각 재건 사업 과 기념 공간 의 형성 / 박 진한 -- 조선 신궁 과 식민지 동화주의 의 공간 정치 / 김 백영 -- 인천 대신궁 의 공간 변용 과 재인천 일본인 / 박 진한, 김 창수.
  880
  1
  2
  6| 700-06/$1 a| 박 진한 c| (Professor of history). t| 근대 도시 오사카 의 도시 계획론 과 도시 계획 사업.
  880
  2
    
  6| 710-00/$1 a| 인천 대학교. b| 일본 문화 연구소, e| compiler.
  880
    
  0
  6| 830-08/$1 a| 도시사 연구 총서 ; v| 3.
  994
    
    
  a| Z0 b| VA@
  596
    
    
  a| 2
  999
    
    
  a| HT169 .K62 S417 2013 w| LC i| X031635981 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
▾See more
▴See less

Availability

Google Preview

Google Books Preview
Library Location Map Availability Call Number
Alderman Stacks Map Available