Item Details

잡지 로 보는 한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견

Chapchi Ro Ponŭn Han'guk Kŭndae Ŭi P'unggyŏng Kwa Chiyŏk Ŭi Palgyŏn

부산 대학교 한국 민족 문화 연구소
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso
Format
Book
Published
Pusan Kwangyŏksi Kukhak Charyowŏn, 2013.
부산 광역시 국학 자료원, 2013.
Edition
Ch'op'an
초판
Language
Korean
Variant Title
Han'guk kŭndae ŭi p'unggyŏng kwa chiyŏk ŭi palgyŏn
한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견
Series
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso Lok'ŏllit'i Charyo Ch'ongsŏ
Lokʻŏllitʻi Charyo Chʻongsŏ
ISBN
9788927902355, 8927902351, 9788927902362, 892790236X, 9788927902379, 8927902378, 9788927902386, 8927902386, 9788927902393, 8927902394, 9788927902409, 8927902408, 9788927902416, 8927902416, 9788927902423, 8927902424, 9788927902430, 8927902432, 9788927902447, 8927902440, 9788927902454, 8927902459, 9788927902461, 8927902467
Contents
 • 1. Chŏn'guk
 • 2. Kyŏngsŏng I
 • 3. Kyŏngsŏng II
 • 4. Kyŏnggi-do, Hwanghae-do
 • 5. Kyŏngsang-do I
 • 6. Kyŏngsang-do II
 • 7. Chŏlla-do, Chejudo
 • 8. Ch'ungch'ŏng-do
 • 9. Kangwŏn-do
 • 10. P'yŏngan-do
 • 11. Hamgyŏng-do.
 • 1. 전국
 • 2. 경성 I
 • 3. 경성 II
 • 4. 경기도, 황해도
 • 5. 경상도 I
 • 6. 경상도 II
 • 7. 전라도, 제주도
 • 8. 충청도
 • 9. 강원도
 • 10. 평안도
 • 11. 함경도.
Description
11 volumes : illustrations ; 23 cm.
Series Statement
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso lok'ŏllit'i charyo ch'ongsŏ ; 2
부산 대학교 한국 민족 문화 연구소 로컬리티 자료 총서 ; 2
Lokʻŏllitʻi charyo chʻongsŏ ; 2
로컬리티 자료 총서 ; 2
Technical Details
 • Access in Virgo Classic

 • LEADER 04268cam a2200913Ii 4500
  001 u6138073
  003 SIRSI
  005 20140211141252.0
  008 130927s2013 ko a 000 0 kor d
  020
    
    
  a| 9788927902355 q| set
  020
    
    
  a| 8927902351 q| set
  020
    
    
  a| 9788927902362 q| v. 1
  020
    
    
  a| 892790236X q| v. 1
  020
    
    
  a| 9788927902379 q| v. 2
  020
    
    
  a| 8927902378 q| v. 2
  020
    
    
  a| 9788927902386 q| v. 3
  020
    
    
  a| 8927902386 q| v. 3
  020
    
    
  a| 9788927902393 q| v. 4
  020
    
    
  a| 8927902394 q| v. 4
  020
    
    
  a| 9788927902409 q| v. 5
  020
    
    
  a| 8927902408 q| v. 5
  020
    
    
  a| 9788927902416 q| v. 6
  020
    
    
  a| 8927902416 q| v. 6
  020
    
    
  a| 9788927902423 q| v. 7
  020
    
    
  a| 8927902424 q| v. 7
  020
    
    
  a| 9788927902430 q| v. 8
  020
    
    
  a| 8927902432 q| v. 8
  020
    
    
  a| 9788927902447 q| v. 9
  020
    
    
  a| 8927902440 q| v. 9
  020
    
    
  a| 9788927902454 q| v. 10
  020
    
    
  a| 8927902459 q| v. 10
  020
    
    
  a| 9788927902461 q| v. 11
  020
    
    
  a| 8927902467 q| v. 11
  035
    
    
  a| (Sirsi) o858974818
  035
    
    
  a| (OCoLC)858974818
  043
    
    
  a| a-kr---
  040
    
    
  a| AU@ b| eng e| rda c| AU@ d| OCLCO d| CSL d| CGU
  066
    
    
  c| $1
  090
    
    
  a| PL958.6 b| .C437 2013
  245
  0
  0
  6| 880-01 a| Chapchi ro ponŭn Han'guk kŭndae ŭi p'unggyŏng kwa chiyŏk ŭi palgyŏn / c| Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso.
  246
  3
  0
  6| 880-02 a| Han'guk kŭndae ŭi p'unggyŏng kwa chiyŏk ŭi palgyŏn
  250
    
    
  6| 880-03 a| Ch'op'an.
  264
    
  1
  6| 880-04 a| Pusan Kwangyŏksi b| Kukhak Charyowŏn, c| 2013.
  300
    
    
  a| 11 volumes : b| illustrations ; c| 23 cm.
  336
    
    
  a| text 2| rdacontent
  336
    
    
  a| still image 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume 2| rdacarrier
  490
  1
    
  6| 880-05 a| Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso lok'ŏllit'i charyo ch'ongsŏ ; v| 2
  505
  0
    
  6| 880-06 a| 1. Chŏn'guk -- 2. Kyŏngsŏng I -- 3. Kyŏngsŏng II -- 4. Kyŏnggi-do, Hwanghae-do -- 5. Kyŏngsang-do I -- 6. Kyŏngsang-do II -- 7. Chŏlla-do, Chejudo -- 8. Ch'ungch'ŏng-do -- 9. Kangwŏn-do -- 10. P'yŏngan-do -- 11. Hamgyŏng-do.
  650
    
  0
  a| Korean literature y| 1919-1945 v| Sources.
  651
    
  0
  a| Korea x| Civilization y| 1910-1945 v| Sources.
  651
    
  0
  a| Korea x| Social conditions y| 1910-1945 x| Sources.
  710
  2
    
  6| 880-07 a| Pusan Taehakkyo. b| Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso e| compiler.
  830
    
  0
  6| 880-08 a| Lokʻŏllitʻi charyo chʻongsŏ ; v| 2.
  880
  0
  0
  6| 245-01/$1 a| 잡지 로 보는 한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견 / c| 부산 대학교 한국 민족 문화 연구소.
  880
  3
  0
  6| 246-02/$1 a| 한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견
  880
    
    
  6| 250-03/$1 a| 초판.
  880
    
  1
  6| 264-04/$1 a| 부산 광역시 b| 국학 자료원, c| 2013.
  880
  1
    
  6| 490-05/$1 a| 부산 대학교 한국 민족 문화 연구소 로컬리티 자료 총서 ; v| 2
  880
  0
    
  6| 505-06/$1 a| 1. 전국 -- 2. 경성 I -- 3. 경성 II -- 4. 경기도, 황해도 -- 5. 경상도 I -- 6. 경상도 II -- 7. 전라도, 제주도 -- 8. 충청도 -- 9. 강원도 -- 10. 평안도 -- 11. 함경도.
  880
  2
    
  6| 710-07/$1 a| 부산 대학교. b| 한국 민족 문화 연구소, e| compiler.
  880
    
  0
  6| 830-08/$1 a| 로컬리티 자료 총서 ; v| 2.
  994
    
    
  a| Z0 b| VA@
  596
    
    
  a| 2
  852
    
    
  b| ALDERMAN c| STACKS
  866
  0
    
  8| 1 a| v.1-11
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.1 w| MONO-SER i| X031581400 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.2 w| MONO-SER i| X031581399 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.3 w| MONO-SER i| X031581398 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.4 w| MONO-SER i| X031581403 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.5 w| MONO-SER i| X031581402 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.6 w| MONO-SER i| X031581401 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.7 w| MONO-SER i| X031581406 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.8 w| MONO-SER i| X031581405 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.9 w| MONO-SER i| X031581404 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.10 w| MONO-SER i| X031581408 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK
  999
    
    
  a| PL958.6 .C437 2013 v.11 w| MONO-SER i| X031581407 l| STACKS m| ALDERMAN t| BOOK

Availability

Google Preview

Alderman

Stacks
v.1-11
Library Location Map Availability Call Number
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available