Item Details

Print View

잡지 로 보는 한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견

Chapchi Ro Ponŭn Han'guk Kŭndae Ŭi P'unggyŏng Kwa Chiyŏk Ŭi Palgyŏn

부산 대학교 한국 민족 문화 연구소
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso
Format
Book
Published
Pusan Kwangyŏksi Kukhak Charyowŏn, 2013.
부산 광역시 국학 자료원, 2013.
Edition
Ch'op'an
초판
Language
Korean
Variant Title
Han'guk kŭndae ŭi p'unggyŏng kwa chiyŏk ŭi palgyŏn
한국 근대 의 풍경 과 지역 의 발견
Series
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso lok'ŏllit'i charyo ch'ongsŏ
Lokʻŏllitʻi charyo chʻongsŏ
ISBN
9788927902355, 8927902351, 9788927902362, 892790236X, 9788927902379, 8927902378, 9788927902386, 8927902386, 9788927902393, 8927902394, 9788927902409, 8927902408, 9788927902416, 8927902416, 9788927902423, 8927902424, 9788927902430, 8927902432, 9788927902447, 8927902440, 9788927902454, 8927902459, 9788927902461, 8927902467
Contents
 • 1. Chŏn'guk
 • 2. Kyŏngsŏng I
 • 3. Kyŏngsŏng II
 • 4. Kyŏnggi-do, Hwanghae-do
 • 5. Kyŏngsang-do I
 • 6. Kyŏngsang-do II
 • 7. Chŏlla-do, Chejudo
 • 8. Ch'ungch'ŏng-do
 • 9. Kangwŏn-do
 • 10. P'yŏngan-do
 • 11. Hamgyŏng-do.
 • 1. 전국
 • 2. 경성 I
 • 3. 경성 II
 • 4. 경기도, 황해도
 • 5. 경상도 I
 • 6. 경상도 II
 • 7. 전라도, 제주도
 • 8. 충청도
 • 9. 강원도
 • 10. 평안도
 • 11. 함경도.
Description
11 volumes : illustrations ; 23 cm.
Series Statement
Pusan Taehakkyo Han'guk Minjok Munhwa Yŏn'guso lok'ŏllit'i charyo ch'ongsŏ ; 2
부산 대학교 한국 민족 문화 연구소 로컬리티 자료 총서 ; 2
Lokʻŏllitʻi charyo chʻongsŏ ; 2
로컬리티 자료 총서 ; 2
Technical Details
 • Access in Virgo Classic
 • Staff View

Availability

Alderman

Stacks
v.1-11
Library Location Map Availability Call Number
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available
Alderman Stacks Map Available