Item Details

上海鄉鎮舊志叢書

Shanghai Xiang Zhen Jiu Zhi Cong Shu

上海市地方志辦公室編
Shanghai Shi di fang zhi ban gong shi bian
Format
Book
Published
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2004-
上海 : 上海社會科學院出版社, 200-.
Edition
Di 1 ban
第1版
Language
Chinese
ISBN
7806812830 (v. 1), 7806813357 (v. 2), 7806813365 (v. 3), 7806813349 (v. 4)
Contents
 • Detailed contents in vernacular fields only.
 • v. 1. 嘉定[liu]東志 / 呂舜祥 ; 武嘏純編 ; 郭子建標點. 婁塘志 / 陳曦編 ; 梅森標點. 馬陸志 / 封導源編 ; 戴揚本標點. 石岡廣福合志 / 蕭魚會 ; 趙稷思編 ; 吳宣德標點. 方泰志 / 王初桐纂輯 ; 吳宣德 ; 楊艷娟標點
 • v. 2. 安亭志 / 孫岱 ; 陳樹德編輯 ; 王健標點. 外岡志 / 殷聘尹編 ; 王健標點. 續外岡志 / 錢肇然編 ; 王健標點. 望仙德鄉志稿 / 張啟泰纂輯 ; 陸世益編 ; 楊軍益標點. 望仙德鄉志續稿 / 楊大璋纂 ; 許洪新 ; 梅森標點.
 • v. 3. 黃渡鎮志 / 章樹福纂輯 ; 鄒怡標點. 黃渡續志 / 章圭瑑纂輯 ; 楊軍益標點. 南翔鎮志 / 張承先著 ; 程攸熙訂 ; 朱紅標點. 廠頭鎮志 / 錢以陶著 ; 魏小虎標點
 • v. 4. 真如里志 / 陸立編輯 ; 穆儔標點. 真如里志 / 洪復章纂 ; 張劍光標點. 真如志 / 王德乾輯 ; 穆儔標點. 上海特別市真如區調查統計報告表冊 / 洪蘭祥等 ; 許洪新標點.
Description
v. : ill., maps (some folded) ; 22 cm.
Notes
 • Fu can kao wen xian.
 • 附參考文獻.
Technical Details
 • Access in Virgo Classic

 • LEADER 03714nam a2200625Ia 4500
  001 u4236980
  003 SIRSI
  005 20060504032222.0
  008 040712m20049999cc ab 000 0 chi d
  020
    
    
  a| 7806812830 (v. 1)
  020
    
    
  a| 7806813357 (v. 2)
  020
    
    
  a| 7806813365 (v. 3)
  020
    
    
  a| 7806813349 (v. 4)
  035
    
    
  a| (Sirsi) o55894710
  035
    
    
  a| (Sirsi) o55894710
  035
    
    
  a| (OCoLC)55894710
  040
    
    
  a| CVU c| CVU d| VA@
  049
    
    
  a| VA@@
  066
    
    
  c| $1
  090
    
    
  a| DS796.S26 b| A26 2004
  245
  0
  0
  6| 880-01 a| Shanghai xiang zhen jiu zhi cong shu / c| Shanghai Shi di fang zhi ban gong shi bian.
  250
    
    
  6| 880-02 a| Di 1 ban.
  260
    
    
  6| 880-03 a| Shanghai : b| Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, c| 2004-
  300
    
    
  a| v. : b| ill., maps (some folded) ; c| 22 cm.
  504
    
    
  6| 880-04 a| Fu can kao wen xian.
  505
  0
    
  6| 880-05 a| Detailed contents in vernacular fields only.
  596
    
    
  a| 14
  651
    
  0
  6| 880-06 a| Shanghai (China) x| History.
  880
  0
  0
  6| 245-01/$1 a| 上海鄉鎮舊志叢書 / c| 上海市地方志辦公室編.
  880
    
    
  6| 250-02/$1 a| 第1版.
  880
    
    
  6| 260-03/$1 a| 上海 : b| 上海社會科學院出版社, c| 200-.
  880
    
    
  6| 504-04/$1 a| 附參考文獻.
  880
  0
    
  6| 505-05/$1 a| v. 1. 嘉定[liu]東志 / 呂舜祥 ; 武嘏純編 ; 郭子建標點. 婁塘志 / 陳曦編 ; 梅森標點. 馬陸志 / 封導源編 ; 戴揚本標點. 石岡廣福合志 / 蕭魚會 ; 趙稷思編 ; 吳宣德標點. 方泰志 / 王初桐纂輯 ; 吳宣德 ; 楊艷娟標點 -- v. 2. 安亭志 / 孫岱 ; 陳樹德編輯 ; 王健標點. 外岡志 / 殷聘尹編 ; 王健標點. 續外岡志 / 錢肇然編 ; 王健標點. 望仙德鄉志稿 / 張啟泰纂輯 ; 陸世益編 ; 楊軍益標點. 望仙德鄉志續稿 / 楊大璋纂 ; 許洪新 ; 梅森標點. -- v. 3. 黃渡鎮志 / 章樹福纂輯 ; 鄒怡標點. 黃渡續志 / 章圭瑑纂輯 ; 楊軍益標點. 南翔鎮志 / 張承先著 ; 程攸熙訂 ; 朱紅標點. 廠頭鎮志 / 錢以陶著 ; 魏小虎標點 -- v. 4. 真如里志 / 陸立編輯 ; 穆儔標點. 真如里志 / 洪復章纂 ; 張劍光標點. 真如志 / 王德乾輯 ; 穆儔標點. 上海特別市真如區調查統計報告表冊 / 洪蘭祥等 ; 許洪新標點.
  880
    
  0
  6| 651-06/$1 a| 上海(China) x| History.
  880
  2
    
  6| 710-07/$1 a| 上海市地方志辦公室.
  994
    
    
  a| C0 b| VA@
  710
  2
    
  6| 880-07 a| Shanghai Shi di fang zhi ban gong shi.
  852
    
    
  b| IVY c| BY-REQUEST
  866
    
  0
  8| 1 a| v.1-15
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.1 w| MONO-SER i| X030011276 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.2 w| MONO-SER i| X030011277 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.3 w| MONO-SER i| X030011278 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.4 w| MONO-SER i| X030011279 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.5 w| MONO-SER i| X030011280 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.6 w| MONO-SER i| X030011281 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.7 w| MONO-SER i| X030384987 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.8 w| MONO-SER i| X030384988 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.9 w| MONO-SER i| X030384989 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.10 w| MONO-SER i| X030384990 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.11 w| MONO-SER i| X030384991 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.12 w| MONO-SER i| X030384992 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.13 w| MONO-SER i| X030384993 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.14 w| MONO-SER i| X030384994 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK
  999
    
    
  a| DS796 .S26 A26 v.15 w| MONO-SER i| X030384995 l| BY-REQUEST m| IVY t| BOOK

Availability

Google Preview

Ivy

Ivy Stacks
v.1-15
Library Location Map Availability Call Number
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available
Ivy By Request N/A Available