Item Details

元詩選 : [三集]

Yuan Shi Xuan: San Ji

顧嗣立集
Gu Sili ji
Format
Book; Online; EBook
Published
[China] : Gu Sili Xiu ye cao tang, Qing Kangxi jia shu-geng zi [33-59 nian, 1694-1720]
[China] : 顧嗣立秀野草堂, 清康熙甲戌-庚子 [33-59年, 1694-1720]
Language
Chinese
Description
40 volumes ; 26 cm
Mode of access: Internet.
Notes
 • In 6 cases.
 • 框19.7 x 14.7公分, 13行23字, 白口, 左右雙邊, 順黑魚尾, 版心中鐫"元詩選"及集名, 下鐫"秀野草堂."
 • 三集有康熙庚子顧嗣立"自序"言刻書事.
 • 二集有康熙壬午(41年, 1702)顧嗣立"自序."
 • 初集有康熙癸酉(32年, 1693)宋犖"序", 康熙甲戌顧嗣立"凡例."
 • 書分初集, 二集, 三集.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 02841cam a2200589Ma 4500
  001 101853003
  003 MiAaHDL
  005 20170501000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 900530q16941720cc 000 0 chi d
  035
    
    
  a| sdr-uiuc1766009
  035
    
    
  a| (OCoLC)122724366
  040
    
    
  a| CcBjRMD b| eng c| CUY d| HUA d| OCLCG d| CUY d| OCLCF d| OCLCO d| OCLCQ d| OCL d| OCLCQ
  049
    
    
  a| UIUU
  050
    
  4
  a| PL2534.K8 b| .Y83
  245
  0
  0
  6| 880-01 a| Yuan shi xuan : b| [san ji] / c| Gu Sili ji.
  260
    
    
  6| 880-02 a| [China] : b| Gu Sili Xiu ye cao tang, c| Qing Kangxi jia shu-geng zi [33-59 nian, 1694-1720]
  300
    
    
  a| 40 volumes ; c| 26 cm
  336
    
    
  a| text b| txt 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated b| n 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume b| nc 2| rdacarrier
  500
    
    
  6| 880-03 a| In 6 cases. 5| CU-EAST
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  648
    
  7
  a| 1260-1368 2| fast
  650
    
  7
  a| Yuan Dynasty (China) 2| fast 0| (OCoLC)fst01696786
  650
    
  7
  a| Chinese poetry. 2| fast 0| (OCoLC)fst00857672
  650
    
  7
  6| 880-04 a| Ji bu x| Zong ji lei y| Duan dai. 2| sk
  650
    
  0
  a| Chinese poetry y| Yuan dynasty, 1260-1368.
  700
  1
    
  6| 880-05 a| Gu, Sili, d| jin shi 1712, e| ji, e| ke.
  710
  2
    
  6| 880-06 a| Xiu ye cao tang, e| ke.
  880
  2
    
  6| 710-06 a| 秀野草堂, e| 刻.
  880
  1
    
  6| 700-05 a| 顧嗣立, d| jin shi 1712, e| 集, e| 刻.
  880
    
  7
  6| 650-04 a| 集部 x| 總集類 y| 斷代. 2| sk
  880
    
    
  6| 500-03 a| 框19.7 x 14.7公分, 13行23字, 白口, 左右雙邊, 順黑魚尾, 版心中鐫"元詩選"及集名, 下鐫"秀野草堂."
  880
    
    
  6| 500-00 a| 三集有康熙庚子顧嗣立"自序"言刻書事.
  880
    
    
  6| 500-00 a| 二集有康熙壬午(41年, 1702)顧嗣立"自序."
  880
    
    
  6| 500-00 a| 初集有康熙癸酉(32年, 1693)宋犖"序", 康熙甲戌顧嗣立"凡例."
  880
    
    
  6| 500-00 a| 書分初集, 二集, 三集.
  880
    
    
  6| 260-02 a| [China] : b| 顧嗣立秀野草堂, c| 清康熙甲戌-庚子 [33-59年, 1694-1720]
  880
  0
  0
  6| 245-01 a| 元詩選 : b| [三集] / c| 顧嗣立集.
  974
    
    
  8| ia.yuanshixuansanji14198800 b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t1rg12q67 z| v.14-19 y| 1720 r| pd q| bib
  974
    
    
  8| ia.yuanshixuansanji20248800 b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t16m8kg6c z| v.20-24 y| 1720 r| pd q| bib
  974
    
    
  8| ia.yuanshixuansanji25328800 b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t2z375234 z| v.25-32 y| 1720 r| pd q| bib
  974
    
    
  8| ia.yuanshixuansanji7138800 b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t46q7b13p z| v.7-13 y| 1720 r| pd q| bib

Access online

Google Preview