Item Details

Drevnosti: Trudy Komissi a Po Sokhranenii a Drevnikh' Pami Atnikov' Imperatorskago Moskovskago Arkheologich Eskago Obshchestra

izdanye pod redakt siei I.P. Mashov
Format
Journal/Magazine; Periodical; Online
Published
Moskva.
Language
English
Description
4 v. in 3 ill. 34-37 cm.
Mode of access: Internet.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 02017cas a2200457I 4500
  001 100785908
  003 MiAaHDL
  005 20150806000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 900530d19071915ru uu p 0 c0engr
  010
    
    
  a| 72218069
  035
    
    
  a| sdr-uiuc2551319
  035
    
    
  9| UC 15006950
  035
    
    
  9| ARR-1277
  035
    
    
  a| (OCoLC)2969009
  040
    
    
  a| DLC c| PIT d| HUL d| OCL d| OCLCQ d| UIU
  043
    
    
  a| e-ur---
  049
    
    
  a| UIUU
  050
  0
    
  a| N9011 b| M68
  110
  2
    
  a| Moskovskoe arkheologicheskoe obshchestvo. b| Komissii a po sokhranenii u drevnikh pami atnikov.
  245
  1
  0
  a| Drevnosti; b| trudy komissi a po sokhranenii a drevnikh' pami atnikov' Imperatorskago Moskovskago arkheologich eskago obshchestra, c| izdanye pod redakt siei I.P. Mashov.
  260
    
    
  a| Moskva.
  300
    
    
  a| 4 v. in 3 b| ill. c| 34-37 cm.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  650
    
  0
  a| Art objects z| Soviet Union x| Conservation and restoration.
  650
    
  0
  a| Monuments z| Soviet Union x| Preservation.
  700
  1
    
  a| Mashkov, Ivan Pavlovich.
  974
    
    
  b| UIU c| UIUC d| 20180314 s| google u| uiug.30112044154281 z| v.1(1907) y| 1907 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UIU c| UIUC d| 20180314 s| google u| uiug.30112044154299 z| v.2(1908) y| 1908 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UIU c| UIUC d| 20180314 s| google u| uiug.30112044154307 z| v.3(1909) y| 1909 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UIU c| UIUC d| 20180314 s| google u| uiug.30112044154323 z| v.5(1914) y| 1914 r| pdus q| bib
  974
    
    
  8| ia.drevnostitrudyko4191mosk b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t1vf0g12h z| v.4(1912) y| 1912 r| pdus q| bib
  974
    
    
  8| ia.drevnostitrudyko6191mosk b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t45q8jj2g z| v.6(1915) y| 1915 r| pdus q| bib