Item Details

哲学中之科学方法

Zhe Xue Zhong Zhi Ke Xue Fang Fa

(英)罗素著 ;王星拱译
Luo su, wang xing gong
Format
Book; Online; EBook
Published
Shang hai : Shang wu yin shu guan, 1922.
上海 : 商务印书馆, 1922.
Edition
zai ban
再版
Language
Chinese
English (translated from)
Summary
作者认为,哲学中最科学的方法应是逻辑分析的方法,它可使唯物、唯心之争得到统一;物理的、数学的原理不过是这种逻辑分析最好的说明。内分8章:近代的趋势,逻辑为哲学之精髓,我们对于外部世界之知识,物理世界与感觉世界,联续之理论,无限问题之历史研究,无限之积极的理论,因之观念及其对于意志自由问题之应用。
Description
343页 ; 19 cm.
Mode of access: Internet.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 02031nam a2200433Ma 4500
  001 100642536
  003 MiAaHDL
  005 20150506000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 080108s1922 cc 000 0 chi d
  035
    
    
  a| sdr-uiuc6815829
  035
    
    
  a| (OCoLC)419235464
  040
    
    
  a| CcBjTSG b| chi c| N5L
  041
  0
    
  a| chi h| eng
  049
    
    
  a| UIUU
  084
    
    
  a| B561.54 2| clc
  245
  0
  0
  6| 880-01 a| Zhe xue zhong zhi ke xue fang fa / c| Luo su, wang xing gong.
  250
    
    
  6| 880-02 a| zai ban.
  260
    
    
  6| 880-03 a| Shang hai : b| Shang wu yin shu guan, c| 1922.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  700
  1
    
  6| 880-05 a| Wang xing gong, d| (1888-1949)
  700
  1
    
  6| 880-04 a| Luo su, d| 1872-1970)
  880
  1
    
  6| 700-05 a| 王星拱, d| (1888-1949)
  880
  1
    
  6| 700-04 a| 罗素, d| 1872-1970)
  880
  0
  7
  6| 600-00 a| 罗素 c| (Russell, Bertrand d| 1872-1970) x| 哲学理论 2| cct
  880
    
    
  6| 520-00 a| 作者认为,哲学中最科学的方法应是逻辑分析的方法,它可使唯物、唯心之争得到统一;物理的、数学的原理不过是这种逻辑分析最好的说明。内分8章:近代的趋势,逻辑为哲学之精髓,我们对于外部世界之知识,物理世界与感觉世界,联续之理论,无限问题之历史研究,无限之积极的理论,因之观念及其对于意志自由问题之应用。
  880
    
    
  6| 300-00 a| 343页 ; c| 19 cm.
  880
    
    
  6| 260-03 a| 上海 : b| 商务印书馆, c| 1922.
  880
    
    
  6| 250-02 a| 再版.
  880
  0
  0
  6| 245-01 a| 哲学中之科学方法 / c| (英)罗素著 ;王星拱译.
  974
    
    
  8| ia.zhexuezhongzhike008800 b| UIU c| IUIUC d| 20180315 s| ia u| uiuo.ark:/13960/t45q8bn1v y| 1922 r| pdus q| bib

Access online

Google Preview