Item Details

Mitteilungen Aus Dem Materialprufungsamt und Dem Kaiser Wilhelm-Institut Fur Metallforschung Zu Berlin-Dahlem

Prussia (Germany). Materialprüfungsamt
Format
Journal/Magazine; Online
Published
Berlin
Language
German
Description
Mode of access: Internet.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 03801nas a22006615 4500
  001 012391948
  003 MiAaHDL
  005 20130604000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 840209 ger d
  035
    
    
  a| sdr-nrlf.b164106224
  035
    
    
  a| GLADN33644119
  090
    
    
  a| TA417 b| .B4
  110
    
    
  a| Prussia (Germany). b| Materialprüfungsamt
  245
    
  0
  a| Mitteilungen aus dem Materialprufungsamt und dem Kaiser Wilhelm-Institut fur Metallforschung zu Berlin-Dahlem
  260
    
    
  a| Berlin
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531981 z| v.1-2 (1883-84) y| 1884 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2531982 z| v. 3-4 1885-86 y| 1886 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531983 z| v. 5-6 1887-88 y| 1888 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531984 z| v. 7 1889 y| 1889 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531985 z| v. 8 1890 y| 1890 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531986 z| v. 9 1891 y| 1891 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531987 z| v. 10 1892 y| 1892 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531988 z| v. 11 1893 y| 1893 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531989 z| v. 12 1894 y| 1894 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2531990 z| v. 13 1895 y| 1895 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531991 z| v. 14 1896 y| 1896 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531992 z| v. 15 1897 y| 1897 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2531993 z| v. 16 1898 y| 1898 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2531994 z| v. 17 1899 y| 1899 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531996 z| v. 20 1902 y| 1902 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531997 z| v. 21 1903 y| 1903 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531998 z| v. 22 1904 y| 1904 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2531999 z| v. 23 1905 y| 1905 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532000 z| v. 24 1906 y| 1906 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532001 z| v. 25 1907 y| 1907 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2532002 z| v. 26 1908 y| 1908 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532003 z| v. 27 1909 y| 1909 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2532004 z| v. 28 1910 y| 1910 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532005 z| v. 29 1911 y| 1911 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532006 z| v. 30 1912 y| 1912 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532007 z| v. 31 1913 y| 1913 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532008 z| v. 32 1914 y| 1914 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2532009 z| v. 33 1915 y| 1915 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532010 z| v. 34 1916 y| 1916 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532011 z| v. 35-36 1917-18 y| 1918 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532012 z| v. 37 1919 y| 1919 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20170120 s| google u| uc1.c2532013 z| v. 38 1920 y| 1920 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532014 z| v. 39 1921 y| 1921 r| pdus q| bib
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20171205 s| google u| uc1.c2532015 z| v. 40 1922 y| 1922 r| pdus q| bib