Item Details

日本評論

Nihon Hyōron

Uemura, Masahisa; 植村正久; Nihon Hyōronsha; 日本評論社
Format
Journal/Magazine; Periodical; Online
Published
Tōkyō : Nihon Hyōronsha, Meiji 23-27 [1890-1894]
東京 : 日本評論社, 明治23-27 [1890-1894]
Language
Japanese
Uniform Title
Nihon Hyōron (1890)
Variant Title
Nippon hyōron
Seiji bungaku shūkyō keizai shakōjō no yōhō hyōron 1890-1891
政治文学宗教経済社交上の要報評論 1890-1891
Description
64 volumes ; 24-25 cm
Mode of access: Internet.
Notes
Editor: Uemura Masahisa.
Reproduction Notes
Print reproduction.
Journal Frequency
Monthly (irregular), September 1891-September 1894
Publication History
Began with Dai 1-gō (Meiji 23-nen 3-gatsu 8-nichi [March 8, 1890]); ceased with Dai 64-gō (Meiji 27-nen 9-gatsu 19-nichi [September 19, 1894]).
Began with 第1號 (明治23年3月8日 [March 8, 1890]); ceased with 第64號 (明治27年9月19日 [September 19, 1894]).
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 03650nas a2200649Ki 4500
  001 009997042
  003 MiAaHDL
  005 20180320000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 170724d18901894ja mx p r | 0jpn d
  035
    
    
  a| sdr-nrlf.b162014697
  035
    
    
  a| GLADN33642995
  040
    
    
  a| CUY b| eng e| rda e| pn c| CUY
  043
    
    
  a| a-ja---
  035
    
    
  a| (OCoLC)994618008
  130
  0
    
  6| 880-01 a| Nihon hyōron (1890)
  245
  1
  0
  6| 880-02 a| Nihon hyōron.
  246
  3
    
  a| Nippon hyōron
  246
  1
  3
  6| 880-03 a| Seiji bungaku shūkyō keizai shakōjō no yōhō hyōron f| 1890-1891
  264
    
  1
  6| 880-04 a| Tōkyō : b| Nihon Hyōronsha, c| Meiji 23-27 [1890-1894]
  300
    
    
  a| 64 volumes ; c| 24-25 cm
  310
    
    
  a| Monthly (irregular), b| September 1891-September 1894
  321
    
    
  a| Semimonthly, b| March 1890-July 1891
  336
    
    
  a| text b| txt 2| rdacontent
  337
    
    
  a| unmediated b| n 2| rdamedia
  338
    
    
  a| volume b| nc 2| rdacarrier
  362
  1
    
  6| 880-05 a| Began with Dai 1-gō (Meiji 23-nen 3-gatsu 8-nichi [March 8, 1890]); ceased with Dai 64-gō (Meiji 27-nen 9-gatsu 19-nichi [September 19, 1894]).
  500
    
    
  a| Editor: Uemura Masahisa.
  533
    
    
  a| Print reproduction.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  650
    
  0
  a| Economics x| Religious aspects x| Christianity v| Periodicals.
  650
    
  0
  a| Christian sociology z| Japan v| Periodicals.
  651
    
  0
  a| Japan x| Civilization y| 1868-1912 v| Periodicals.
  651
    
  0
  a| Japan x| Social conditions y| 1868-1912 v| Periodicals.
  700
  1
    
  6| 880-06 a| Uemura, Masahisa, d| 1858-1925, e| editor.
  710
  2
    
  6| 880-07 a| Nihon Hyōronsha, e| issuing body.
  775
  0
  8
  6| 880-08 i| Reproduction of (manifestation): t| Nihon hyōron (1890) m| Dai 1-gō (Meiji 23-nen 3-gatsu 8-nichi [March 8, 1890])-dai 64-gō (Meiji 27-nen 9-gatsu 19-nichi [September 19, 1894]) d| Tōkyō : Nihon Hyōronsha, Meiji 23-27 [1890-1894] h| 64 volumes ; 24-25 cm n| Monthly (irregular), September 1891-September 1894; Semimonthly, March 1890-July 1891
  880
  0
  8
  6| 775-08 i| Reproduction of (manifestation): t| 日本評論 (1890) m| 第1號 (明治23年3月8日 [March 8, 1890])-第64號 (明治27年9月19日 [September 19, 1894]) d| 東京 : 日本評論社, 明治23-27 [1890-1894] h| [64 volumes ; 24-25 cm] n| Monthly (irregular), September 1891-September 1894; Semimonthly, March 1890-July 1891
  880
  2
    
  6| 710-07 a| 日本評論社, e| issuing body.
  880
  1
    
  6| 700-06 a| 植村正久, d| 1858-1925, e| editor.
  880
  1
    
  6| 362-05 a| Began with 第1號 (明治23年3月8日 [March 8, 1890]); ceased with 第64號 (明治27年9月19日 [September 19, 1894]).
  880
    
  1
  6| 264-04 a| 東京 : b| 日本評論社, c| 明治23-27 [1890-1894]
  880
  1
  3
  6| 246-03 a| 政治文学宗教経済社交上の要報評論 f| 1890-1891
  880
  1
  0
  6| 245-02 a| 日本評論.
  880
  0
    
  6| 130-01 a| 日本評論 (1890)
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20180321 s| google u| uc1.$b350178 z| no. 21-38 y| 1894 r| pdus q| bib t| non-US bib date2 between 1878 and 1923
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20180825 s| google u| uc1.$b350177 z| no. 1-20 y| 1894 r| pdus q| bib t| non-US bib date2 between 1878 and 1923
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20180321 s| google u| uc1.$b350179 z| no. 39-48 y| 1894 r| pdus q| bib t| non-US bib date2 between 1878 and 1923
  974
    
    
  b| UC c| NRLF d| 20181227 s| google u| uc1.$b350180 z| no. 49-64 y| 1894 r| pdus q| bib t| non-US bib date2 between 1878 and 1923

Access online

Google Preview