Item Details

Liḳḳūṭē Å̃mārīm Ha-Niḳrā ̃Bĕ-Shēm Sēfer Shel Bēynōnīm Mĕluḳḳāṭ Mi-Pī Sĕfārīm Ū-Mi-Pī Sōfĕrīm ... Ål: "Ḳārōb Ē̃lékā Ha-Dābār" ... Wĕ ... Ĩggèret Ha-Tĕshūbā ... Wĕ ... Ĩggèret Ha-Ḳōdesh .

mē-ē̃t ... Shneiur Zelman. Helek ris̃hon
Format
Book; Online; EBook
Published
Wilna, Romm, 1872.
Language
Hebrew
Description
130 p. 22 cm.
Mode of access: Internet.
Notes
 • "The way to a God-pleasing life."
 • Title and text in Hebrew.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 01341cam a2200337M 4500
  001 008434933
  003 MiAaHDL
  005 20101222000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 941013s1872 li 000 0 heb d
  035
    
    
  a| sdr-nnc3043844
  035
    
    
  9| ATK7318CU
  035
    
    
  a| (OCoLC)32080853
  040
    
    
  a| JHE c| JHE d| OCL d| ZCU
  100
  1
    
  a| Zelman, Shneiur.
  245
  1
  0
  a| Liḳḳūṭē å̃mārīm ha-niḳrā ̃bĕ-shēm sēfer shel bēynōnīm mĕluḳḳāṭ mi-pī sĕfārīm ū-mi-pī sōfĕrīm ... ål: "Ḳārōb ē̃lékā ha-dābār" ... wĕ ... Ĩggèret ha-tĕshūbā ... wĕ ... Ĩggèret ha-ḳōdesh ... c| mē-ē̃t ... Shneiur Zelman. Helek ris̃hon.
  260
    
    
  a| Wilna, b| Romm, c| 1872.
  300
    
    
  a| 130 p. c| 22 cm.
  500
    
    
  a| "The way to a God-pleasing life."
  500
    
    
  a| Title and text in Hebrew.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  650
    
  0
  a| Judaism.
  974
    
    
  b| NNC c| NNC d| 20170319 s| google u| nnc1.cu58819827 y| 1872 r| pd q| bib

Access online

Google Preview