Item Details

ลักษณการพระราชพิธี ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล

Laksana Kānphrarātchaphithī Fāi Phrarātchawang Bō̜wō̜rasathānmongkhon

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Krommamư̄n Sathitthamrongsawat
Format
Book; Online; EBook
Published
[Bangkok : Mō̜m Rātchawong Chāi ʻAnusak Hatsadin Na Krung Thēp], 2464 [1921]
[Bangkok : หม่อมราชวงศ์ชายอนุศักดิ์ หัสดินทร์ ณ กรุงเทพ] , 2464 [1921]
Language
In Thai
Variant Title
Title on added t.p. tipped in: Annual festivals in the palace of the second king ; with a preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab
Series
Latthi Thamnīam Tāng Tāng = Manners and Customs
Description
3, 25 p. ; 24 cm.
Mode of access: Internet.
Notes
 • "Phim nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāiphon Trī Mō̜m Čhao Sīsaichalœ̄msak."
 • Seal of Hō̜phrasamut Wachirayān at head of title.
 • "พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี หม่อมเจ้าศรีไสยเฉลิมศักดิ์."
Local Notes
From the William J. Gedney Collection.
Series Statement
Latthi thamnīam tāng tāng = Manners and customs ; phāk thī 11
ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ = Manners and customs ; ภาคที่ ๑๑
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 02799nam a22005057a 4500
  001 006837596
  003 MiAaHDL
  005 20130211000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 930111s1921 th 010 0 thaod
  035
    
    
  a| (MiU)006837596
  035
    
    
  a| sdr-miu006837596
  035
    
    
  a| (OCoLC)63996045
  040
    
    
  a| COO c| COO d| EYM
  043
    
    
  a| a-th---
  049
    
    
  a| EYMG
  100
  0
    
  a| Sathitthamrongsawat, c| Prince.
  245
  1
  0
  6| 880-01 a| Laksana kānphrarātchaphithī fāi Phrarātchawang Bō̜wō̜rasathānmongkhon / c| [Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Krommamư̄n Sathitthamrongsawat].
  246
  1
    
  i| Title on added t.p. tipped in: a| Annual festivals in the palace of the second king ; with a preface by H. R. H. Prince Damrong Rajanubhab
  260
    
    
  6| 880-02 a| [Bangkok : b| Mō̜m Rātchawong Chāi ʻAnusak Hatsadin Na Krung Thēp], c| 2464 [1921]
  300
    
    
  a| 3, 25 p. ; c| 24 cm.
  490
  0
    
  6| 880-03 a| Latthi thamnīam tāng tāng = Manners and customs ; v| phāk thī 11
  500
    
    
  6| 880-04 a| "Phim nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāiphon Trī Mō̜m Čhao Sīsaichalœ̄msak."
  500
    
    
  a| Seal of Hō̜phrasamut Wachirayān at head of title.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  546
    
    
  a| In Thai.
  590
    
    
  a| From the William J. Gedney Collection.
  650
    
  0
  a| Rites and ceremonies z| Thailand.
  651
    
  0
  a| Thailand x| Court and courtiers.
  700
  0
    
  a| Damrongrāchānuphāp, c| Prince, son of Mongkut, King of Siam, d| 1862-1943.
  700
  0
    
  a| Sīsaichalœ̄msak , c| M.C.
  710
  2
    
  a| Hō̜phrasamut Wachirayān.
  880
    
    
  6| 500-04/ a| "พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี หม่อมเจ้าศรีไสยเฉลิมศักดิ์."
  880
  0
    
  6| 490-03/ a| ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ = Manners and customs ; v| ภาคที่ ๑๑
  880
    
    
  6| 260-02/ a| [Bangkok : b| หม่อมราชวงศ์ชายอนุศักดิ์ หัสดินทร์ ณ กรุงเทพ] , c| 2464 [1921]
  880
  1
  0
  6| 245-01/ a| ลักษณการพระราชพิธี ฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล / c| [พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์].
  974
    
    
  b| MIU c| MIU d| 20171228 s| google u| mdp.39015081854211 y| 1921 r| pdus q| bib

Access online

Google Preview