Item Details

Prachum Phongsāwadān Phāk Thī 7

Hō̜phrasamut Wachirayān
Format
Book; Online; EBook
Published
[Phranakhō̜n] : Rōngphim Sōpnon Phiphatthanākō̜n, 2461 [1918]
Edition
Phim khrang thī 2
Language
Thai
Related Title
Khamhaikān Nāi Čhāt rư̄ang hētkān nai mư̄ang Phamā mư̄a Phračhao Mindong thiwongkhot.
Khamhaikān Khun Khlōn rư̄ang phraphutthabāt.
Khamhaikān Thao Sā rư̄ang nang rātchasī.
Khamhaikān Čhīn Kak rư̄ang Mư̄ang Bālī.
Series
Prachum Phongsāwadān
Contents
 • Khamhaikān Čhīn Kak rư̄ang Mư̄ang Bālī
 • Khamhaikān Thao Sā rư̄ang nang rātchasī
 • Khamhaikān Khun Khlōn rư̄ang phraphutthabāt
 • Khamhaikān Nāi Čhāt rư̄ang hētkān nai mư̄ang Phamā mư̄a Phračhao Mindong thiwongkhot.
Description
[8], 86 p. ; 24 cm.
Mode of access: Internet.
Notes
 • On cover: Nāi Lek Samitasiri mahātlek phim chūai nai ngān sop Lūang Chamnibannākhom (Mā Čhārurat) pī mamīa Ph.S. 2461.
 • Introduction by Prince Damrong: p. [1]-[8].
Local Notes
From the William J. Gedney collection.
Series Statement
Prachum phongsāwadān ; phāk thī 7
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 02318nam a22005051a 4500
  001 000464449
  003 MiAaHDL
  005 20130211000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 880718s1918 th 01000 thaod
  035
    
    
  a| (MiU)000464449
  035
    
    
  a| sdr-miu000464449
  035
    
    
  a| (OCoLC)23505835
  035
    
    
  a| (CaOTULAS)160316303
  035
    
    
  a| (RLIN)MIUG86-B13765
  040
    
    
  a| MiU c| MiU
  245
  0
  0
  a| Prachum phongsāwadān phāk thī 7 / c| [Hō̜phrasamut Wachirayān]
  250
    
    
  a| Phim khrang thī 2.
  260
    
    
  a| [Phranakhō̜n] : b| Rōngphim Sōpnon Phiphatthanākō̜n, c| 2461 [1918]
  300
    
    
  a| [8], 86 p. ; c| 24 cm.
  490
    
  0
  a| Prachum phongsāwadān ; v| phāk thī 7.
  500
    
    
  a| On cover: Nāi Lek Samitasiri mahātlek phim chūai nai ngān sop Lūang Chamnibannākhom (Mā Čhārurat) pī mamīa Ph.S. 2461.
  500
    
    
  a| Introduction by Prince Damrong: p. [1]-[8].
  505
  0
    
  a| Khamhaikān Čhīn Kak rư̄ang Mư̄ang Bālī -- Khamhaikān Thao Sā rư̄ang nang rātchasī -- Khamhaikān Khun Khlōn rư̄ang phraphutthabāt -- Khamhaikān Nāi Čhāt rư̄ang hētkān nai mư̄ang Phamā mư̄a Phračhao Mindong thiwongkhot.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  590
    
    
  a| From the William J. Gedney collection.
  651
    
  0
  a| Bali (Indonesia : Province) x| Description and travel.
  651
    
  0
  a| Burma x| History
  651
    
  0
  a| Thailand x| History x| Sources.
  700
  1
    
  a| Gedney, William J. 4| SP1
  700
  0
    
  a| Damrongrāchānuphāp, c| Prince, son of Mongkut, King of Siam, d| 1862-1943.
  710
  2
    
  a| Hō̜phrasamut Wachirayān.
  740
  0
  2
  a| Khamhaikān Nāi Čhāt rư̄ang hētkān nai mư̄ang Phamā mư̄a Phračhao Mindong thiwongkhot.
  740
  0
  2
  a| Khamhaikān Khun Khlōn rư̄ang phraphutthabāt.
  740
  0
  2
  a| Khamhaikān Thao Sā rư̄ang nang rātchasī.
  740
  0
  2
  a| Khamhaikān Čhīn Kak rư̄ang Mư̄ang Bālī.
  974
    
    
  b| MIU c| MIU d| 20130803 s| google u| mdp.39015022481256 y| 1918 r| pdus q| bib

Access online

Google Preview