Item Details

Bot Lakhō̜n Rư̄ang Raden Landai

Phra Mahāmontrī (Sap)
Format
Book; Online; EBook
Published
[Phranakhō̜n?] : Rōngphim Sōphon Phiphatthanākō̜n, 2463 [1920]
Edition
Phim khrang rǣk
Language
Thai
Related Title
Raden Landai, bot lakhō̜n rư̄ang.
Description
[6], 30 p. ; 18 cm.
Mode of access: Internet.
Notes
 • Introduction by Prince Damrong: p. [1]-[6].
 • In poetic form.
 • "Mahāʻammāt Trī Phrayā Yānnaprakāt phim čhǣk nai ngān yư̄n chingchā Pī Wō̜k Phō̜.Sō̜. 2463."
 • In Thai.
Local Notes
From the William J. Gedney Collection.
Logo for No Copyright - United StatesNo Copyright - United States
Technical Details

 • LEADER 01597nam a22004211a 4500
  001 000458407
  003 MiAaHDL
  005 20130211000000.0
  006 m d
  007 cr bn ---auaua
  008 880718s1920 th 01010 thaod
  035
    
    
  a| (MiU)000458407
  035
    
    
  a| sdr-miu000458407
  035
    
    
  a| (OCoLC)23498765
  035
    
    
  a| (CaOTULAS)160310205
  035
    
    
  a| (RLIN)MIUG85-B78977
  040
    
    
  a| MiU c| MiU
  100
  0
    
  a| Mahāmontrī (Sap), c| Phra.
  245
  1
  0
  a| Bot lakhō̜n rư̄ang Raden Landai / c| [Phra Mahāmontrī (Sap)].
  250
    
    
  a| [Phim khrang rǣk]
  260
    
    
  a| [Phranakhō̜n?] : b| Rōngphim Sōphon Phiphatthanākō̜n, c| 2463 [1920]
  300
    
    
  a| [6], 30 p. ; c| 18 cm.
  500
    
    
  a| Introduction by Prince Damrong: p. [1]-[6].
  500
    
    
  a| In poetic form.
  500
    
    
  a| "Mahāʻammāt Trī Phrayā Yānnaprakāt phim čhǣk nai ngān yư̄n chingchā Pī Wō̜k Phō̜.Sō̜. 2463."
  500
    
    
  a| In Thai.
  538
    
    
  a| Mode of access: Internet.
  590
    
    
  a| From the William J. Gedney Collection.
  700
  1
    
  a| Gedney, William J. 4| SP1
  700
  0
    
  a| Damrongrāchānuphāp, c| Prince, son of Mongkut, King of Siam, d| 1862-1943.
  740
  0
    
  a| Raden Landai, bot lakhō̜n rư̄ang.
  974
    
    
  b| MIU c| MIU d| 20140428 s| google u| mdp.39015077981200 y| 1920 r| pdus q| bib

Access online

Google Preview